02166488592-02166954644-09210329754

اتریش

آدرس سفارتخانه اتریش
  • نشانی: میدان آرژانتین،ساختمان شماره 78

  • تلفن:8710180-8710735

  • کدپستی:8710180-8710735

  • ایمیل[email protected]

اتریش