66488592 -66954644 -09210329754

تهران - بلوار کشاورز -بین جمالزاده و کارگر شمالی- پلاک 314- زنگ سمت راست -واحد 2

اسپانیا


آدرس سفارت اسپانيا

نام سفير: عاليجناب ادواردو لوپز بوسکتس

آدرس: دروس، بلوار شهرزاد، خيابان شادی، كوچه اول شرقی، شماره 3

تلفن : 4-22568681
فاکس: 22568018

آدرس سفارت امارات متحده ‏عربی


وليعصر- تقاطع ‏خيابان دستگردی(ظفر)- روبروی ‏رستوران حاتم- پلاک 337
‏‏ تلفن:-88781333 88788515
روز و ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه 14:30- 8:30

اسپانیا