02166488592-02166954644-09210329754

سوئد


تهران، خيابان پاسداران شمالی، بالاتر از خيابان فرمانيه، خيابان بوستان، نبش نسترن، پلاك 27 كدپستی 458 – 19575
 +98 21 2371 22 00:تلفن +98 21 964 222 51. :فكس +98 21 222 860

 بخش فكس زمان مراجعه حضوري بخش كنسولی : روزهاي يكشنبه تا پنج شنبه ساعت 9 تا 12 زمان مراجعه حضوری

 بخش رواديد : روزهاي يكشنبه تا چهارشنبه ساعت 8 تا 13
 
 www.swedenabroad.com/tehran

 

   سفارت ايميل[email protected]

 

سوئد