02166488592-02166954644-09210329754

ادرس میدان ولیعصرابتدای کریم خان پلاک ۳۰۸ساختمان کیمیا طبقه دوم واحد ۲۴

ترجمه فیلم
ترجمه فیلم
ترجمه فیلم

 دارالترجمه رسمي آريان گروهی از مترجمان مجرب را جهت ترجمه فيلم و نوارهای صوتی در کنار هم جمع کرده است

خدمات ما در اين زمينه شامل:

ترجمه متن به زبان فارسي

پياده سازی اصل متن به زبان بيگانه

زير نويس فيلم

 اين خدمات هر کدام به صورت دقيقه ای قيمت گذاری مي شوند.

نرخ اين کار بسته به فيلم مورد نظر معين مي گردد.