02166488592-02166954644-09210329754

ترجمه بازرگانی
ترجمه بازرگانی
ترجمه بازرگانی

ترجمه بازرگانی يکي از خدمات دارالترجمه رسمي آريان

با توجه به رشد روزافزون اطلاعات و ارتباطات در زمينه امور تجاری و بازرگانی و تبديل روشهای سنتی به مدرن ، ضرورت خدمات و سرويسهای جديدی در اين زمينه در جامعه احساس مي شود. با آگاهی از اين امر، دارالترجمه رسمي آريان اقدام به راه اندازی بخشي کرده است که به صورت تخصصی به اين مهم می پردازد. ما در اين بخش سعي کرده ايم با ارائه سرويسها و خدمات متنوع به نيازمنديهای مشتريان خود در اين زمينه پاسخ گفته و باعث شفاف سازی و تسهيل در امور مبادلات و تبادلات تجاری و اداری اين عزيزان با طرفين خارج از کشور باشيم.

1-ترجمه نامه نگاری ها و مکاتبات تجاری

2-ترجمه استعلام قيمت و پروفرما

3-ترجمه اسناد مناقصه

4-ترجمه دستورالعمل ها، استانداردها، گزارش ها و رويه ها

5-ترجمه برشور و کاتالوگ

 دارالترجمه رسمي آريان دارای دپارتمان تخصصی متون بازرگانی و مکاتبات اداری مي باشد. و از جمله خدمات در اين زمينه:   

انجام مکاتبات اداری شرکتها به صورت حضور و از طريق ايميل    

ترجمه متون تخصصی   

مترجم همراه در همايشهای بين المللی داخل و خارج از ايران

سایر خدمات دارالترجمه

ترجمه قرارداد

ترجمه کتاب