02166488592-02166954644-09210329754

استخدام
فرم درخواست استخدام دارالترجمه رسمی
مشخصات:
مهارت ها :
اسپانیولی
آلمانی
عربی
انگلیسی
ایتالیایی
ترکی
روسی
سوئدی
فرانسوی
مهارت های دیگر:
بازاریابی
منشی
مشاوره فنی
پشتیبانی
در زمینه کاری بسیار حرفه ای هستم
سوابق: