02166488592-02166954644-09210329754

ادرس میدان ولیعصرابتدای کریم خان پلاک ۳۰۸ساختمان کیمیا طبقه دوم واحد ۲۴

کانادا

سفارت کانادا  آدرس زير واقع شده است. سفارت کانادا در تهران در زمينه پرونده های مهاجرت به کانادا و ويزاهای دائم کانادا و صدور ويزای موقت کانادا مانند ويزای کار کانادا، ويزای دانشجويی کانادا و ويزای توريستی کانادا هيچگونه فعاليتي ندارد. برای کسب اطلاعات در مورد مهاجرت  به کانادا و ويزاهای دائم کانادا با ما تماس بگيريد.

آدرس سفارت کانادا در تهران: نشانى : تهران ، خيابان استاد مطهری خيابان شهيد سرافراز ـ پلاک 57

نوع اداره : سفارتخانه‌

زمينه فعاليت : تعطيل

تلفن: (98-21) 8152-0000

فکس : 7054-8875 (21-98)

صندوق‌پستى : 4647-11155

کدپستى : 15868

نشانى سايت اينترنتى: https://www.canadainternational.gc.ca/

 کانادا