02166488592-02166954644-09210329754

کانادا

سفارت کانادا  آدرس زير واقع شده است. سفارت کانادا در تهران در زمينه پرونده های مهاجرت به کانادا و ويزاهای دائم کانادا و صدور ويزای موقت کانادا مانند ويزای کار کانادا، ويزای دانشجويی کانادا و ويزای توريستی کانادا هيچگونه فعاليتي ندارد. برای کسب اطلاعات در مورد مهاجرت  به کانادا و ويزاهای دائم کانادا با ما تماس بگيريد.

آدرس سفارت کانادا در تهران: نشانى : تهران ، خيابان استاد مطهری خيابان شهيد سرافراز ـ پلاک 57

نوع اداره : سفارتخانه‌

زمينه فعاليت : تعطيل

تلفن: (98-21) 8152-0000

فکس : 7054-8875 (21-98)

صندوق‌پستى : 4647-11155

کدپستى : 15868

نشانى سايت اينترنتى: https://www.canadainternational.gc.ca/

 کانادا