66488592 -66954644 -09210329754

تهران - بلوار کشاورز -بین جمالزاده و کارگر شمالی- پلاک 314- زنگ سمت راست -واحد 2

آرم دانشگاه آزاد
آرم دانشگاه آزاد
آرم دانشگاه آزاد

 (آرم دانشکاه آزاد (جهت تایید مدارک قدیمی و فاقد هولوگرام): پاسداران-روبروی پمپ بنزین - گلستان هشتم (شهید کاظمی 

                (نبش پایداری فرد، امور فارغ التحصیلان(مهر و امضای آقای صامت