02166488592-02166954644-09210329754

ادرس میدان ولیعصرابتدای کریم خان پلاک ۳۰۸ساختمان کیمیا طبقه دوم واحد ۲۴

سازمان نظام پزشکی
سازمان نظام پزشکی
سازمان نظام پزشکی

سازمان نظام پزشکی : خیابان کارگر (امیر آباد) شمالی، بعد از بلوار جلال ال احمد (روبروی کوی دانشگاه)، خیابان16 ، پلاک 119