66488592 -66954644 -09210329754

تهران - بلوار کشاورز -بین جمالزاده و کارگر شمالی- پلاک 314- زنگ سمت راست -واحد 2

سازمان نظام پزشکی
سازمان نظام پزشکی
سازمان نظام پزشکی

سازمان نظام پزشکی : خیابان کارگر (امیر آباد) شمالی، بعد از بلوار جلال ال احمد (روبروی کوی دانشگاه)، خیابان16 ، پلاک 119