66488592 -66954644 -09210329754

تهران - بلوار کشاورز -بین جمالزاده و کارگر شمالی- پلاک 314- زنگ سمت راست -واحد 2

کانون کارشناسان رسمی دادگستری
کانون کارشناسان رسمی دادگستری
کانون کارشناسان رسمی دادگستری

کانون کارشناسان رسمی دادگستری: بزرگراه مدرس، خیابان شهید دستگردی (ظفر) ، بین مدرس و خیابان نفت، نبش خیابان فرید افشار، پلاک 213