02166488592-02166954644-09210329754

پاییز دل انگیز
پاییز دل انگیز
پاییز دل انگیز

متن ادبی در مورد پاییز

فصل زیبای پاییز یکی از عاشقانه ترین فصل هاي‌ سال رابا این نوشته هاي‌ زیبا در فصل پاییز دوچندان زیبا کنید…پاییز با تمام زیبایی هایش از راه رسیده اسـت …

 

بازهم پاییز رسید و بازار شعر‌هاي‌ عاشقانه گرم شد
فصل دلدادگی‌ها
فصل برگ‌ریز هزار رنگ
فصل نیمکت‌هاي‌ چوبی نم گرفته

 

متن زیبا درباره فصل پاییز | شعر زیبا در مورد پاییز

اشعار پاییزی

پاییز برگشته،
حتماً برگی افتادنش را فراموش کرده بود،
ان قدر مهربان هست کـه بـه خاطر یکی هم از سفر بازگردد.

 

متن زیبا درباره فصل پاییز | شعر زیبا در مورد پاییز

 

بگذر تابستان
حالم با تو خوب نمیشود
پاییز حال مرا خوب می‌شناسد
من زاده‌ پاییزم

 

متن زیبا درباره فصل پاییز | شعر زیبا در مورد پاییز

نوشته های عاشقانه پاییز

 

پاییز همان فصل دل‌انگیزی اسـت
کـه گاه رویایی‌اش می خوانند
همان فصلی کـه میتوانی در ان
ساعت‌ها از پنجره‌ اتاق بـه درخت روبه‌روی خانه نگاه کنی و خسته نشوی
پاییز همان دل انگیزانه‌اي‌ اسـت
کـه گاه هوس می کني زیر بارانش بی روسری در کوچه قدم بزنی تا موهایت خیس شوند

 

متن زیبا درباره فصل پاییز | شعر زیبا در مورد پاییز

متن ادبی زیبا درباره ی پاییز

 

چشم بـه راه توام پاییز
از بهار و تابستان گرم نشد آبی …
بیا پاییز جادوگر!
طلایی کن سبزینه برگ‌هاي‌ درخت آرزو‌ها را …